Open call

DANSPAUS

DANSPAUS Open call för dansfilm Mer Dans åt Folket söker dansfilmer för projektet DANSPAUS 2022-2023. Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma dansare och koreografer med bas i Sverige. Projektet DANSPAUS är ett uppsökande, platsspecifikt dansfilmsprojekt som vill lyfta dansfilmer och deras upphovspersoner samt generera samtal om dans och dansfilm utifrån upplevelsen.[…]

Read More »