LIP – Laughter in process

LIP – Laughter in process är den första delen i en duology med skrattet som undersökande tematik i regi och koreografi av Jannine Rivel. Premiär sker sen hösten 2023. Genom dansföreställningen möter vi idén och formen av skrattet och de rörelser som skratt genererar, i kropp, ljud och tanke. Rörelser byggs ur kännandet av skratt fysiskt, samt hur SKRATT tar form och rör sig genom kroppen/kroppar och länkar vidare.

Bakgrund
J. Rivel blev tilldelad ett arbetsstipendium från Eskilstuna Kommun för 2022 och genom det har hon bjudit in kollegor i städerna, Stockholm, Göteborg och Eskilstuna. Där har det hållits en serie Skrattshops, sammanlagt 6 tillfällen, där kollegorna; Amanda Billberg, Alicia Tserkovnaja, Christine Brorsson, Elinor Bratteby, Jan Rådvik, Kristina Hanses, Mira Mutka, Mireia Pinol, Moa M Sahlin, Minna Wendin, pavleheidler, Stine Marcinkowski Pettersson arbetat med J.Rivel i dansstudio. Skrattshops har genomförts genom att olika scores, praktiker och metoder som närmar sig olika delar av skrattets olika lager har undersökts tillsamans på golvet i rörelsearbeten. Detta för att tydliggöra och påbörja ett undersökande arbete av olika sätt som vi vill arbeta djupare med skrattet.

SKRATT kan föra med sig lager av kaos, hängivenhet och gemenskap. Rent socialt bildar vi tillhörighet och utanförskap genom olika skratt. Vi skrattar i RELATION till varandra och med varandra. SKRATT kan tydliggöra vad som förenar oss och skapa starkare vikonstellationer. Likväl kan SKRATT tydliggöra vad som skiljer oss åt. Vi SKRATTar med men även åt. Det spontana skrattET kan vara brutalt uteslutande men kan även knyta samman människor på ett djupare och bestående plan.

Residens Februaridans – Göteborg – Dramturgin kring figuren SKRATT
Kan vi SKRATTa och dansa samtidigt? Kan SKRATT erbjuda ett rum för organisering? Kan SKRATT i en tid där kontroll och ordning ska lösas genom hårdare regler och straff lösgöra ordningen och skifta perspektiven?
Under LIP- Laughter in process, (work in progress) på Februaridans vill Jannine Rivel undersöka det spontana skrattets kroppslighet och dela 3 st scener med olika dramaturgi som undersöker hur SKRATT:et kan formges koreografiskt.

Residens Scenkonst Sörmland – Eskilstuna, vecka 7
The dancings of laughter

Residens maj – ej klart
Musiken och rörelsen av skratt därigenom
Musiken byggs genom ”sjungande” skrattande partitur med musikinstrumenten termin och loop-pedal. Uppepå dessa skapas live moment med dansarna och deras ”live” skratt partiturer. Under residens xxxx kommer fokus vara att skapa rörelsebaserade skratt- scores för musiken och dess komposition. Dessa scores kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet och vara en del av den musikaliska kompositionen. Vi kommer även att undersöka metoder och utforska hur live skratt kan möta dessa musikaliska skratta scores och påbörja partitur skrivandet med den skrattande körens ramverk. Residenset möjliggör att vi kan fokusera och koncentrera oss på just HUR:et i mötet mellan musiken och rörelserna av skratt, ljuden, formen och idén.

Dansmaterialet byggs ur kännandet av skratt fysiskt, samt hur skrattet tar form och rör sig genom kroppen och länkar vidare genom oss anatomiskt. Tillsammans med formen och idén om skratt, dess byggstenar och historia. 
På så vis skapas en pendelrörelse i en liggande 8 rörelse där vi i ena öglan har  undersökandet av skrattet i kroppen och dess rörelsemekanismer genom kroppen och i andra öglan bilder, former och konstruktioner av skratt. 

Dansarna i Laughter in process är totalt fyra personer per föreställning men vi kommer arbeta med ett roterande i vår ensemble som består av totalt 12 dansare i nuläget. Dels beror det på hur våra tidsbågar kan matchas men även hur våra uppdrag ser ut över kommande åren. På så sätt får vi tillgång till fler och fler lager i föreställningarna och det skapar en relation inuti i gruppen till nuet. Strukturen och koreografin kommer vara satt i föreställningen och bygger på improvisationer och relationer mellan dansarna, rummet och publiken. Metoden som används är REAL TIME COMPOSITION.

Konstnärliga teamet och medverkande i Lip: 
Koreografi & regi: Jannine Rivel
Dramaturg Márcia Lança
Dansare: Amanda Billberg, Alicia Tserkovnaja, Christine Brorsson, Elinor Bratteby, Kristina Hanses, Mira Mutka, Mireia Pinol, Moa M Sahlin, Minna Wendin, pavleheidler, Stine Marcinkowski Pettersson. 
Musik/komposition Xenia Kriisin & Hannah Tolf
Kostym:
Ljus & Scenografi: Åsa Holtz
Foto pavleheidler
Producent: Mer Dans åt Folket

uppdateras kontinuerligt…