Pilot – Koreografiska utflykter 2020

Om Piloten och Covid-19
I juni 2020 utförde vi en PILOT där vi testade olika koreografier, fraser och scores tillsammans med publik.
Vi möte 6 grupper barn från förskola och genomförde 2 familjeutflykter.
Mötet skedde i Kronskogen och i Hållsta skogen i Eskilstuna.

Dans: Jannine Rivel och Amanda Billberg
Kostym: Carina Marklund
Film: Mirjam Hector
Samarbeten och stöd:
Mer Dans åt Folket, Studio Skaftarp, Region Sörmland, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna Kommun och Region Jönköpings Län inom DANSSpår

Från början var ett av syften att två olika typer av institutioner skulle få mötas i skogen genom dansen. De äldre på äldreboende och de yngre barnen på förskolan. På grund av Covid-19 har projektet formats om. Nu är målgruppen förskola och familjer. Inför pilotomgången valde vi att hålla nere antalet deltagande till cirka 15 deltagande. Dels för att kunna hålla ihop gruppen med avstånd och för att följa de rekommendationer som gäller under Covid-19 epidemien.

Många utav kulturens sätt att mötas stängs och vi hänvisas i mångt till digitala kanaler och medier.
Denna epidemi till trots beslutade jag mig för att genomföra Koreografiska utflykter fysiskt i mötet mellan människan och naturen. I början av denna kris blev det tydligt att människans behov av naturen och skogen ökade. Projektet har tagit många vändningar, byt riktningar och form flertalet gånger under februari- maj 2020. Jag har med mig de rekommendationer och lagar som råder i hur genomförandet och mötet kan genomföras.

Koreografiska utflykter piloten hade tre huvudfokus:
– arbetsprocess och repetioner kring metoder och utformande av dans och rörelser där vi möts i formandet av olika strategier och metoder i relation till stigen, skogen och covid-19 social distansering.
– genomförande av 3 koreografiska utflykter. En med förskola, en för familjer, en för dokumentation som filmas. Detta skedde under vecka 24. Vi möte 6 förskolegrupper och spelade två föreställningar med familjer.
– hur gör vi nu? Utvärdering och ev planering för fortsättning…

Projekt påbörjades med residens på Studio Skaftarp i april 2020 med stöd av Region Jönköpingslän Dansspår.
Här kan du följa delar av processdagbok och bilder från den veckan.
Processdagbok

Koreografiska utflykter repetition video

Koreografiska utflykter Pilot-trailer

vinterProduktion