Dancer

Grejsimojs

Dans: Jannine Rivel och Amanda Billberg Tingen: Blomhjälm och nallekjol från dansföreställningen “verkningar”, Scenkonst Sörmland Grejsimojs är ett utomhusverk som sker vid ditt fönster eller i en park. Genom platsens specifika miljö utforskar vi begrepp så som närhet, organiska strukturer och empati. Vi möts kring tankar, drömmar och minnen i improvisationsbaserade[…]

Read More »

Koreografiska utflykter

I juni 2020 utförde vi en PILOT där vi testade olika koreografier, fraser och scores tillsammans med publik. Vi möte 6 grupper barn från förskola och genomförde 2 familjeutflykter. Mötet skedde i Kronskogen och i Hållsta skogen i Eskilstuna. Dans: Jannine Rivel och Amanda Billberg Kostym: Carina Marklund Film: Mirjam[…]

Read More »

verkningar

Film av José Figueroa Syntolkning Ett rött rosblad och dess ådringar. … Ett grässtrå som växlar i silver och grönt. Strukturen av en ananas som skimrar i brunt, grönt, rött och gult. Kanten av ett rött rosblad som växlar i skärpa. Flera tusen små ljusa bubblor i cirkelform som roterar.[…]

Read More »

100 rooms and counting

We walk We close our eyes We walk without walking We are expanding In many rooms we count 100 rooms and counting is a collaboration between Mira Mutka, Jannine Rivel, Christina Larsson Malmberg/ Operabyrån and Mime Brinkmann Produced by Scenkonst Sörmland in collaboration with Strängnäs municipality 2018 under the umbrella[…]

Read More »

re-hers

– a seminar in search of a format that can function as a lab, a lecture and a performance an exposition by Jannine Rivel I think there will be more than one on stage. I think there will be conversations. I think there will be staged material. I think there[…]

Read More »

TAKKADAM

A continuation of what was started within ”Ping Pong and Tweens” (3:e våningen, Göteborg 2013) and ”Tweenes between us” (ACTS, Oslo 2013). Takkadam springs out of movement and from that movement the choreography is created that in turns creates the dance. Ping pong with the ball and the rackets or[…]

Read More »

The Wood Rabbit

is a unfolding and folding of a solo that moves in between stillness and movement. With a circling rotation within, in close relation to our deepest structure a serie of columns and movement keys are built through a crunching and chewing in choreography. Choreography, dance, music, lights, set, costume, makeup:[…]

Read More »

Lion Lucy

Choreography: Moa Matilda Sahlin Dancer: Minna Elif Wendin & Jannine Rivel & Moa Mathilda Sahlin Context and background: The third wave of feminism har been followed by a countermovement. Sahlins choreographic vision is to generate hope. Evolution is a current team within arts. Sahlin is interested of the acceleration evolution where a[…]

Read More »

Again…study nr 3

I did it all over again, I needed to do again, I wanted to again, I would do it all over again so I did it, all over again Through a common movement material based on different physical actions and reactions the dance stamps off into individual phrases and dances.[…]

Read More »

kompani 2

2004-2014 kompani 2 was founded by Mira Mutka och Jannine Rivel in 2004. We were based in Eskilstuna, Sörmland and toured in cities like Berlin, New York and Stockholm. We produced and danced in several productions and change who did what depending on our artistic interests at the time. Our[…]

Read More »