verkningar


Film av José Figueroa
Syntolkning
Ett rött rosblad och dess ådringar. …
Ett grässtrå som växlar i silver och grönt.
Strukturen av en ananas som skimrar i brunt, grönt, rött och gult.

Kanten av ett rött rosblad som växlar i skärpa.
Flera tusen små ljusa bubblor i cirkelform som roterar.

Från vänster till höger i bilden ett rött rosenbladsregn som faller .
Ljusa bubblor i kaffe som hissas nerifrån och upp likt en ridå.

verkningar
– en dansföreställning med sinnena

Hur låter en apelsin?
Hur doftar ett danssteg?
Hur smakar sammet?
Hur känns en melodi mot huden?
Vad händer om vi dansar med alla sinnen?
Om vi dansar med smaken och känner med synen?

Vilken är sinnenas plats i samhället? Är sinnesintryck distraherande och störande eller är de något upphöjt, som kan och bör förfinas? Koreografen Jannine Rivel undersöker detta tillsammans med fem dansare och två musiker i dansföreställningen verkningar.

verkningar kommer att spelas på följande datum och orter;
22 – 24 november, Scenkonst Sörmland i Eskilstuna
29 november – 1 december, Turbinen i Katrineholm
6 – 8 december, Sörmlands museum i Nyköping
4 december, Atalante, Göteborg

När jag dansar doften lavendel översköljs jag av minnesbubblor. De spricker genom min kropps olika platser. En bubbla i bröstbenet, en i högra tummen, en i mitt högra skulderblad ’blup, blup, blup’. Dansen fyller rummet lite som förberedelserna inför en middag. Lager av kunskap och minnen i dofternas flätningar blir synliga i inandningen genom näsan. – Jannine Rivel

KOREOGRAF – Jannine Rivel
DANSARE – Jannine Rivel, Emilia Wärff, Stine Marcinkowski, Moa M Sahlin, Nasreen Aljanabi Larsson
KOMPOSITÖR & SÅNGERSKA/MUSIKER – Xenia Kriisin
OBOEIST – Anette Kumlin
KOSTYMÖR & SCENOGRAF – Johanna Lovén
LJUSDESIGNER – Åsa Holtz
PRODUCENT – Annette Taranto Fuller
PRODUKTION – Scenkonst Sörmland
FOTO – José Figueroa
___________________________________________________

effects
– a dance performance worth the senses

How does an orange sound?
What is the fragrance of a dance step?
How does velvet taste?
What is the feeling on your skin of a melody?
What happens if we dance with all of our senses?
If we dance with taste and feel with sight?
Which spaces do our senses have in society?
Are sensory perceptions distracting and disturbing or are they somthing refined that could and should be refined?

Choreographer Jannine Rivel investigates this together with five dancers and two musicians in the dance performance effects
When I dance the lavender scent I am overwhelmed by memory bubbles. They burst through my body’s various places. A bubble in the sternum, one in the right thumb, one in my right shoulder blade ”blup, blup, blup”. The dance fills the room a bit like the preparations for a dinner. Layers of knowledge and memories in the fragrances’ braids become visible in the inhalation through the nose.
– Jannine Rivel

Choreographer: Jannine Rivel
Dancers: Jannine Rivel, Emilia Wärff, Stine Marcinkowski, Moa M Sahlin, Nasreen Aljanabi Larsson
Composer, song/musician: Xenia Kriisin
Oboeist: Anette Kumlin
Custume & set: Johanna Lovén
Lighting Design: Åsa Holtz
Producer: Annette Taranto Fuller
Photo: José Figueroa

vinterProduktion