DANSPAUS

DANSPAUS Open call för dansfilm
Mer Dans åt Folket söker dansfilmer för projektet DANSPAUS 2022-2023.
Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma dansare och koreografer med bas i Sverige.

Projektet DANSPAUS är ett uppsökande, platsspecifikt dansfilmsprojekt som vill lyfta dansfilmer och deras upphovspersoner samt generera samtal om dans och dansfilm utifrån upplevelsen. Koreograferna och dansarna Jannine Rivel och Amanda Billberg kommer generera samtalskoreografier i relation till filmerna. Projektet äger rum i Sörmland och Västmanland 2022-2023.

Vi söker ett koreografiskt lapptäcke som samlar perceptiva uttryck och erfarenheter för vår samtid, där varje del står för sig självt och där varje del, i relation till helheten, engagerar till samtal om dans utifrån vad en mött/sett/upplevt.

Kriterier
Dansfilmen ska vara skapad under 2019-2022.
Dansfilmen ska vara koreografisk, det vill säga förhålla sig till tid, rum och rörelse.
Dansfilmen ska ha ljud.
Dansfilmen ska vara 1-4 minuter lång.
Dansfilmen ska på något sätt arbeta med perception, sinnelighet eller taktilitet.

Arvode: 8.000kr + moms på faktura.
Arvodet gäller för visningsrätt av verket under perioden november 2022 till december 2023 inom projektet DANSPAUS.

Ansökan
Skicka din ansökan till: opencall@merdansatfolket.se
Senast den 7 november vill vi ha din ansökan.

Ansökan ska innehålla:
Länk till dansfilmen (ink. ev. lösenord)
Presentation av dansfilmen – max 1 A4
Presentation av upphovspersonen(erna) – max 1 A4
Hela ansökan skickas i samma mail. Döp bifogade dokument med ditt namn.
För frågor hör av dig till: opencall@merdansatfolket.se

Besked lämnas den 17 november.

Urval
Urvalet görs av en referensgrupp av koreografer och dansare som är inbjudna utifrån sina olika erfarenheter inom dansfältet. De har en praktik av intersektionella analysmetoder, verkar från annat håll än storstaden och besitter flerårig frilanserfarenhet inom dans, koreografi och/eller dansfilm. Referensgruppen antar ett intersektionellt och feministiskt perspektiv i urvalsprocessen samt beaktar vad dansfilmerna “gör med oss” som möter dem. Referensgruppen kommer dessutom att arbeta utifrån kriterierna att filmerna ska ”kännas” och ”väcka sinnen”. Alltså, att dansfilmerna genererar en perceptiv upplevelse hos mottagaren på ett eller annat sätt.

Mer Dans åt Folket
MER DANS ÅT FOLKET är en konstnärsdriven organisation som arbetar för att visa, dela, prata och producera dans och koreografi med professionella dansare, koreografer och fria kulturutövare, för allmänheten och med specifika målgrupper i åtanke. Vi har funnits sedan hösten 2019 och är baserade i Eskilstuna, Sörmland och Västerås, Västmanland. Våra projekt sprids i flertalet kommuner i de båda regionerna. Den lokala förankringen och den konstnärliga dansens plats Västmanland och Södermanland är viktigt för oss.

Projektet har stöd av Kulturrådet, Region Sörmland, Region Västmanland.