Koreografiska utflykter

Dans: Jannine Rivel och Amanda Billberg
Kostym: Carina Marklund
Film: Mirjam Hector
Samarbeten och stöd:
Mer Dans åt Folket, Studio Skaftarp, Region Sörmland, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna Kommun och Region Jönköpings Län inom DANSSpår

Koreografiska utflykter repetition video

Genom Koreografiska utflykter sker ett delande och utvecklande i koreografiska processer och utformande av olika strategier. Vi rör oss genom skog och mark via stigar, vattendrag och klippor. Hur rör sig stigen och hur rörs vi av stigen? Hur påverkas vi av varandra, skogen, vädret? Genom våra sinnen undersöker vi dansens koreografier genom flätningar i skogen. Tanken är att skapa en serie utflykter där vi dansar i mossa och gräs, bland trädtoppar och moln, längst stigar och vattendrag. I juni 2020 genomförs en pilotomgång av Koreografiska utflykter i de Sörmländska skogarna.
Under utflykten kan en delta i danser och möta, uppleva danser.

Från början var ett av syften att två olika typer av institutioner skulle få mötas i skogen genom dansen. De äldre på äldreboende och de yngre barnen på förskolan. På grund av Covid-19 har projektet formats om och skalats ner. Nu blir det danser med förskola och med familjer. Koreografiska utflykter kommer även att dokumentera och filmas under denna pilot omgång.
Min förhoppning är att vi under nästa år kan fortsätta projektet och då även turnera i Sörmland och i Småland.

Många utav kulturens sätt att mötas stängs och vi hänvisas i mångt till digitala kanaler och medier.
Denna epidemi till trots har jag beslutat att genomföra Koreografiska utflykter fysiskt i mötet mellan människan och naturen. I början av denna kris blev det tydligt att människans behov av naturen och skogen ökade. Projektet har tagit många vändningar, byt riktningar och form flertalet gånger under februari- april. Jag har med mig de rekommendationer och lagar som råder i hur genomförande ska gå till.

Koreografiska utflykter kommer denna gång ha tre huvudfokus:
– arbetsprocess och repetioner kring metoder och utformande av dans och rörelser där vi möts i formandet av
olika strategier och metoder i relation till stigen, skogen och covid-19 social distansering.
– genomförande av 3 koreografiska utflykter. En med förskola, en för familjer, en för dokumentation som filmas. Detta sker under vecka 24.
– hur gör vi nu? Utvärdering och ev planering för fortsättning…

Vecka 17 startas projekt upp med residens på Studio Skaftarp
Under residensperioden i Studio Skaftarp kommer koreografen Jannine Rivel att påbörja förarbetet med ”Koreografiska utflykter”. Genom ett delande och utvecklande i koreografiska processer och utformande av olika strategier möts rörelser och skog. Hur rör sig stigen och hur rörs vi av stigen?
Tanken är att skapa en serie utflykter där vi dansar i mossa och gräs, bland trädtoppar och moln, längst stigar och vattendrag. I juni 2020 genomförs en pilotomgång av Koreografiska utflykter i de Sörmländska skogarna.

Foto: Yann Robardey

Processdagbok finns här

vinterProduktion