Koreografiska utflykter

I juni 2020 utförde vi en PILOT där vi testade olika koreografier, fraser och scores tillsammans med publik.
Vi möte 6 grupper barn från förskola och genomförde 2 familjeutflykter. Mötet skedde i Kronskogen och i Hållsta skogen i Eskilstuna.

Dans: Jannine Rivel och Amanda Billberg
Kostym: Carina Marklund
Film: Mirjam Hector
Samarbeten och stöd:
Mer Dans åt Folket, Studio Skaftarp, Region Sörmland, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna Kommun och Region Jönköpings Län inom DANSSpår

Koreografiska utflykter repetition video

Koreografiska utflykter Pilot-trailer

Pressbilder

Genom Koreografiska utflykter sker ett delande och utvecklande i koreografiska processer och utformande av olika strategier. Vi rör oss genom skog och mark via stigar, vattendrag och klippor. Hur rör sig stigen och hur rörs vi av stigen? Genom våra sinnen undersöker vi dansens koreografier genom flätningar i skogen. Tanken är att skapa en serie utflykter där vi dansar i mossa och gräs, bland trädtoppar och moln, längst stigar och vattendrag.
Under utflykten kan en delta i danser och möta, uppleva danser.

Under hösten 2020 kommer vi fortsätta att utveckla Koreografiska utflykter och medverkar vid en del utbudsdagar.
Vi finns tillgängliga för bokning under 2021!
Länk till boknings info:
Koreografiska utflykter

Starten och Covid-19
Från början var ett av syften att två olika typer av institutioner skulle få mötas i skogen genom dansen. De äldre på äldreboende och de yngre barnen på förskolan. På grund av Covid-19 har projektet formats om. Nu är målgruppen förskola och familjer. Inför pilotomgågnen valde vi att hålla nere antalet deltagande till cirka 15 deltagande. Dels för att kunna hålla ihop gruppen med avstånd och för att följa de rekommendationer som gäller under Covid-19 epidemien.
Vi arbetar nu för att genomför turné i Sörmland, Västmanland och Region Jönköpingslän under vår, sommar och höst 2021.

Många utav kulturens sätt att mötas stängs och vi hänvisas i mångt till digitala kanaler och medier.
Denna epidemi till trots beslutade jag mig för att genomföra Koreografiska utflykter fysiskt i mötet mellan människan och naturen. I början av denna kris blev det tydligt att människans behov av naturen och skogen ökade. Projektet har tagit många vändningar, byt riktningar och form flertalet gånger under februari- maj 2020. Jag har med mig de rekommendationer och lagar som råder i hur genomförandet och mötet kan genomföras.

Koreografiska utflykter kommer denna gång ha tre huvudfokus:
– arbetsprocess och repetioner kring metoder och utformande av dans och rörelser där vi möts i formandet av
olika strategier och metoder i relation till stigen, skogen och covid-19 social distansering.
– genomförande av 3 koreografiska utflykter. En med förskola, en för familjer, en för dokumentation som filmas. Detta sker under vecka 24.
– hur gör vi nu? Utvärdering och ev planering för fortsättning…

Projekt påbörjades med residens på Studio Skaftarp i april 2020 med stöd av Region Jönköpingslän Dansspår.
Här kan du följa delar av processdagbok och bilder från den veckan.
Processdagbok

Foto: Yann Robardey

vinterProduktion