Zoomland-as the light goes

Photos: pavleheidler

Zoomland är ett internationellt samarbete och är en ljud- och röstbaserad dansföreställning med 5 koreografer i mötet mellan forskning, kollektivt arbetet och intuitiva processer.
Fem koreografer har under våren 2021 träffats över zoom för ett research projekt. Tillsammans har dom utforskat olika metoder i “Deep listening” genom rörelse, röst och ljud.
Dom har utforskat intimitet via zoom, extrem individualism kontra kollektivism- Ecstasy som i kollektiv glädje, dans trans musik i sociala sammanhang och ute i samhället. “Phenomenology of Imagination” och ghosting, inre och yttre rörelse har varit återkommande teman genom hela processen.
Mötet mellan konstnärlig forskning, kollektivt arbete och intuitiva processer har varit i fokus.
Den 27 och 28 september 2021 välkomnas publiken att att ta del av denna process i Scenkonst Sörmlands lokaler i Eskilstuna.

Under en två veckors intuitiv process i studion har researchen formats till en Performance Lecture. Arbetet skildras genom olika perspektiv som hela tiden skiftar de medverkande och föreställningens blick och riktning, precis som Zoom har skiftat och styrt processen under arbetets gång.

INITIATIVTAGARE Julia Kraus Dybeck
MEDVERKANDE Maya Brinner, Rebecca Chentinell, Julia Kraus Dybeck, Jannine Rivel, Maya Tamir
LJUSDESIGN Ronald Salas
LJUDDESIGN Heikki Kiviaho
En del av Scenkonst Sörmlands dansfrämjande arbete